Rättsakerhetsdokument

Föreskrifter och riktlinjer för examination är ett viktigt dokument för högskolan samt studenten. Den beskriver vilka skyldigheter och rättigheter du har gentemot högskolan. Den är föga känd av Z:a teknologen och därför kan du lätta hitta länken nedan.

Regulations and guidelines for examination are an important document for the university and the student. It describes what duties and rights you have towards the university. Unfortunately it is quite unknown for most Z students and therefore you can easily find the link below.
Comments