Kursutvärdering - Course Evaluation

Kvalitetssäkring av utbildningen, är vårt viktigaste ansvarsområde. Det görs genom vår kursutvärderingsprocess. Processen förklaras i vår kursutvärderingsguide nedan.

Vill du vara utvärderare i en kurs du läser kan du kontakta oss på snz@ztek.se. Vi börjar utse kursutvärderare ca två veckor innan kursstart.

Kursutvärderingsguiden

Quality assurance of the education, is our most important area of responsibility. It is done through our course evaluation process. The process is explained in our course evaluation guide below.

If you want to be an evaluator in a course you are reading, please contact us at snz@ztek.se. We start appointing course evaluators about two weeks before the start of the course.