Azpning - Azpiration

SNZ, har nyligen bytt till en rullande azpning. Det innebär att teknologer intresserade av vad vi gör är välkomna att komma förbi på våra möten och se själva.
Vi håller möten varje fredag lunch i Örebro och det kommer finnas fika :)
Anledningen till den rullande azpningen är att det är mycket svårt att få en bra bild av vår verksamhet på den kortare traditionella azpningen. Inspirationen har varit kårkommittéer som CFFC.

Örebro, är det första rummet på höger sidan i loungen. Loungen ligger precis utanför Café Bulten på sidan mot Winden. Det sitter en liten skylt ovanför dörren märk med M-Z styret.
SNZ, has recently switched to a rolling azpiration. This means that students interested in what we do are welcome to come by past our meetings and see themselves.
We meet every Friday lunch in Örebro and there will be some coffee and cookies :)
The reason for the rolling azpening is that it is very difficult to get a good picture of our work on the shorter traditional azpration. Inspiration has come from committees such as CFFC.

Örebro, is the first room on the right side of the lounge. The lounge is located just outside Café Bulten on the side towards Winden. There is a small sign above the door mark with the "M-Z styret".